Volledig Hitma-assortiment

Filtratie-analyses

In ons eigen filtratielaboratorium werken specialisten op het gebied van alle mogelijke analyses rondom filtratie. Denk hierbij aan:

  •  oliereinheidsmetingen
  •  filtreerbaarheidstesten
  •  integriteitstesten van filters
  •  beoordelen van bestendigheid van materialen

Ons laboratorium voert onderzoek uit naar verontreiniging in hydrauliek- en smeerolie en procesvloeistoffen. Wij kunnen preventief onderzoek uitvoeren naar de staat van vervuiling. Ook oliemonstername op locatie behoort tot de mogelijkheden. Olie-analyses vinden plaats op basis van de ISO 4406/4407-norm.

Meer informatie