Volledig Hitma-assortiment
Privacy- en cookiebeleid

Privacyverklaring

Met deze Privacyverklaring informeren wij u over ons privacybeleid met betrekking tot onze online en offline platformen. Wanneer u een formulier invult, een e-mail stuurt of een offerte aanvraagt zullen wij bepaalde persoonlijke gegevens van u verwerken. Ons doel hiervan is om u zo snel en goed mogelijk van dienst te zijn. In deze Privacyverklaring zullen wij toelichten welke informatie wij over u verzamelen, hoe deze informatie gebruikt wordt en hoe u uw persoonsgegevens kunt controleren of verwijderen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, interessegebied binnen ons bedrijf, functie, bedrijfsgegevens, etc. Deze gegevens ontvangen wij wanneer u een formulier invult, een chat begint, een brief of e-mail stuurt of met onze werknemers belt. Ook wanneer u één van onze websites bezoekt verstrekt u in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Van alle mensen met wie wij contact hebben of onze website bezoeken kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Dit zijn voornamelijk klanten van of mogelijke klanten van Hitma. Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens van leveranciers, business partners en sollicitanten. *Wanneer u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de AVG verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dan deze Privacyverklaring aan uw medewerkers geven zodat zij weten hoe Hitma met hun persoonsgegevens omgaat.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Hitma gebruikt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Voornamelijk in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

  • Wij gebruiken uw persoonsgegevens zodat wij u van passende informatie kunnen voorzien nadat u heeft aangegeven deze wenst te ontvangen. Denk hierbij aan offertes of brochures.
  • Onze financiële afdeling gebruikt uw persoonsgegevens zodat wij uw betalingen zo goed mogelijk kunnen verwerken.
  • Wij gebruiken persoonsgegevens voor interne analyses.
  • Om marketingactiviteiten te kunnen uitvoeren verwerken wij persoonsgegevens van onze (potentiele) relaties. Denk hierbij aan uw e-mailadres en uw bezoek aan onze webpagina’s. Op basis van deze gegevens kunnen wij onze activiteiten afstemmen op uw behoeften.• Wij gebruiken persoonsgegevens om telefonisch contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. • Wij gebruiken persoonsgegevens om u te infomeren over wijzigingen van onze diensten of producten.
  • Wij gebruiken persoonsgegevens om goederen en diensten bij u af te leveren indien dit nodig is.
  • Wij gebruiken persoonsgegevens om te kunnen doen aan wettelijke verplichtingen.

Verwerking van uw persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Voor de doeleinden waarvoor Hitma uw persoonsgegevens verwerkt, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan ons moederbedrijf Indutrade Benelux B.V. en mogelijk enkele zusterbedrijven.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Hitma bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hitma.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Hitma zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. 

Wat doen wij bij fraude en misbruik?

Bij fraude of misbruik kan Hitma uw persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie of aan medewerkers van Hitma die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en de handhaving van bedrijfsregels. 

Veilig

Uw persoonsgegevens zijn bij Hitma in goede handen. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of indien u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan gerust contact met ons op via info@hitma.nl. Hitma behoudt zich het recht deze privacyverklaring regelmatig aan te passen om zaken nóg beter toe te lichten.

Laatste update: 1 januari 2018

Cookieverklaring

Met deze cookieverklaring willen wij u informeren over de cookies die kunnen worden geplaatst wanneer u gebruikmaakt van onze online platformen.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes informatie die opgeslagen kunnen worden op uw computer of op een ander apparaat. Wanneer een cookie is opgeslagen, verzendt uw apparaat de gegevens uit dat bestand terug naar de partij die de cookie heeft geplaatst. Hierdoor wordt uw apparaat herkend. De geplaatste cookies blijven een beperkte periode geldig vanaf het moment dat ze op een apparaat worden geplaatst. Voor sommige cookies is de geldigheidsduur beperkt tot de browsersessie, andere cookies blijven opgeslagen op het apparaat voor een langere periode.
De persoonlijke gegevens die wij met behulp van cookies vergaren worden door ons verwerkt conform onze Privacyverklaring, tenzij deze Cookieverklaring anders aangeeft.

Cookies die wij gebruiken op onze online platformen
 

Cookies waar wij gebruik van maken kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën:

1. Essentiële cookies
Deze cookies zijn nodig voor de werking van onze online platformen of bepaalde onderdelen daarvan. Deze cookies worden geplaatst als u een bezoek brengt aan onze website of een onderdeel ervan gebruikt.

2. Functionele cookies
Het verschil tussen essentiële en functionele cookies is dat essentiële cookies strikt noodzakelijk zijn. Functionele cookies zijn dat niet. Maar omdat deze cookies gericht zijn op het optimaliseren van diverse functionaliteiten, heeft dit een positief effect op uw online ervaring.

3. Analytische cookies
De analytische cookies registeren bezoeken en voorkeuren van bezoekers van onze website. Deze informatie verzamelen wij om het gebruik van de website te analyseren.

Hitma maakt gebruik van de volgende analytische cookies

Google Analytics
Deze meet geanonimiseerd bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergave waardoor Hitma de effectiviteit van haar website kan meten en verbeteren.

Google Adwords
Hitma maakt gebruik van Google Adwords. Op het moment dat een bezoeker vanuit een op de door Hitma aangemaakte Google advertentie klikt wordt er een tracking cookie (enkele sessie) geplaatst om de effectiviteit van advertentie te meten. Deze informatie wordt gedeeld met het desbetreffende Google analytics account. Data is anoniem en Google Adwords meet vanuit een zoekopdracht binnen Google of bron waarin een Google advertentie wordt getoond.

Snoobi Analytics
Vergelijkbaar met Google Analytics alleen biedt Snoobi meer gedetailleerde informatie over waar een bezoeker vandaan komt, wederkerende bezoekers en zijn/haar interesses binnen de Hitma websites. Identiteit van deze bezoekers blijft anoniem en is op geen enkele wijze te herleiden naar een specifiek persoon.
Wel biedt Snoobi de functionaliteit om IP-adressen in sommige gevallen te koppelen aan bedrijfsgegevens (van bijvoorbeeld KvK), waardoor Hitma inzicht krijgt welke bedrijven op de websites komen.

YouTube
Wanneer er een ingesloten video op de Hitma website wordt afgespeeld of wordt doorgeklikt naar YouTube zelf meet deze anoniem o.a. afspeelmoment, duur, doorklik, etc.
Active Campaign (binnen Hitma LeadWise genoemd)
Active Campaign is een e-mailmarketing en marketing automation tool om effectievere e-mailcampagnes te kunnen doen en gedetailleerde informatie over de Hitma bezoekers te vergaren qua interesse in het Hitma assortiment.

Hitma maakt gebruik van de volgende functionele cookies
Cookie melding zelf
Deze onthoud Hitma breed dat een bezoeker de cookie melding expliciet heeft weggeklikt en dat deze dan ook niet meer getoond word.

Offertemand
Hiermee onthoud de website de inhoud van producten geplaatst in de offertemand bij terugkeer na verlaten van de Hitma website(s).

Google tag manager
Dit is een dienst van Google voor Hitma om centraal, bovengenoemde functies te kunnen uitrollen over de diverse Hitma websites en/of pagina’s. En het ophalen van data uit de diverse geplaatste cookies.

Tracking
Geplaatste cookies worden enkel gebruikt binnen de Hitma websites, bij het verlaten van de hitma websites stopt ook het vergaren van informatie door Hitma, met uitzondering van Google Adwords, welke meet vanuit een zoekopdracht binnen Google of bron waarin een Google advertentie wordt getoond.

Cookie-instellingen, cookies blokkeren en verwijderen
Wanneer u gebruikmaakt van onze website gaat u automatisch akkoord met de cookies die wij gebruiken. Cookies kunt u echter wel weer verwijderen. In uw browser kunt u instellen dat bepaalde cookies niet geplaatst kunnen worden. Daarnaast kunt u ook geplaatste cookies via uw browser verwijderen.
Houd er wel rekening mee dat wanneer u via uw browser ervoor kiest om cookies te weigeren of te verwijderen, dit gevolgen zal hebben voor de essentiële cookies en de prestatiecookies. Dit kan nadelig zijn voor uw gebruikerservaring.

Hitma behoudt zich het recht deze cookieverklaring regelmatig aan te passen om zaken nóg beter toe te lichten.

Laatste update: 5 april 2018

Bij Hitma geloven wij in meten is weten. Daarom maken wij op onze websites gebruik van cookies. Hiermee zorgen we ervoor dat de website gebruiksvriendelijker wordt. Onze cookies hebben uitsluitend analytische, communicatieve of functionele doeleinden. Door verder te gaan op onze website accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Lees hier meer over wat Hitma vindt van privacy