Volledig Hitma-assortiment
Privacy- en cookiebeleid

Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring informeren wij je over ons privacybeleid met betrekking tot onze online en offline platformen. Wanneer je een formulier invult, een e-mail stuurt of een offerte aanvraagt zullen wij bepaalde persoonlijke gegevens van jou verwerken. Ons doel is om je zo snel en goed mogelijk van dienst te zijn. In deze Privacyverklaring lichten wij toe welke informatie wij over je verzamelen, hoe deze informatie wordt gebruikt en hoe je jouw persoonsgegevens kunt controleren of verwijderen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kun je denken aan je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, interessegebieden, functie, bedrijfsgegevens, etc. Deze gegevens ontvangen wij wanneer je een formulier invult, een chat begint, een brief of e-mail stuurt of met onze medewerkers belt. Ook wanneer je één van onze websites bezoekt, verstrek je in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Van iedereen die onze website bezoekt of met wie wij contact hebben, kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Dit zijn voornamelijk klanten of mogelijke klanten. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens van klanten, leveranciers, business partners en sollicitanten. Wanneer je als organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, dan ben je volgens de AVG verplicht om jouw medewerkers hierover te informeren. Je kunt dan deze privacyverklaring aan je medewerkers geven, zodat zij weten hoe Hitma met hun persoonsgegevens omgaat.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Hitma gebruikt persoonsgegevens voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Voornamelijk in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

  • Om je te kunnen voorzien van passende informatie nadat je hebt aangegeven dat je deze wenst te ontvangen. Denk hierbij aan offertes of brochures.
  • Onze financiële afdeling gebruikt jouw persoonsgegevens zodat wij je betalingen kunnen verwerken.
  • voor interne analyses.
  • Om marketingactiviteiten te kunnen uitvoeren verwerken wij na goedkeur persoonsgegevens van onze (potentiële) relaties. Denk hierbij aan je e-mailadres. Op basis van deze gegevens kunnen wij onze activiteiten afstemmen op jouw behoeften.
  • om telefonisch contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. 
  • om je te infomeren over wijzigingen van onze diensten of producten.
  • om goederen en diensten bij je af te leveren indien dit nodig is.
  • om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Regels voor het beschermen van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Voor de doeleinden waarvoor Hitma deze gegevens verwerkt, kunnen je persoonsgegevens worden doorgegeven aan ons moederbedrijf Hitma Groep B.V. en mogelijk zusterbedrijven.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Hitma bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hitma.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij je om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Hitma zal zo snel mogelijk op je verzoek reageren. 

Wat doen wij bij fraude en misbruik?

Bij fraude of misbruik kan Hitma jouw persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie of aan medewerkers van Hitma die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en de handhaving van bedrijfsregels. 

Veilig

 Jouw persoonsgegevens zijn bij Hitma in goede handen. Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of indien je aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan gerust contact met ons op via info@hitma.nl. 

Hitma behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring regelmatig aan te passen om zaken nóg beter toe te lichten.

Laatste update: 1 januari 2024

Cookieverklaring

Met deze cookieverklaring informeren wij je over de cookies die kunnen worden geplaatst wanneer je gebruikmaakt van onze online platformen (hieronder vallen alle Hitma-websites en ATAL.nl, een webshop van Hitma B.V.).

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes informatie die opgeslagen kunnen worden op jouw computer of op een ander apparaat. Wanneer een cookie is opgeslagen, zendt jouw apparaat de gegevens uit dat bestand terug naar de partij die de cookie heeft geplaatst. Hierdoor wordt jouw apparaat herkend. De geplaatste cookies blijven een beperkte periode geldig vanaf het moment dat ze op een apparaat worden geplaatst. Voor sommige cookies is de geldigheidsduur beperkt tot de browsersessie, andere cookies blijven opgeslagen op het apparaat voor een langere periode.

De persoonlijke gegevens die wij met behulp van cookies vergaren worden door ons verwerkt conform onze Privacyverklaring, tenzij deze Cookieverklaring anders aangeeft.

Cookies die wij gebruiken op onze online platformen

Cookies waar wij gebruik van maken, worden onderverdeeld in verschillende categorieën:

1. Essentiële cookies
Deze cookies zijn nodig voor de werking van onze online platformen of bepaalde onderdelen daarvan. Deze cookies worden geplaatst als je een bezoek brengt aan onze website of een onderdeel ervan gebruikt.

2. Functionele cookies
Het verschil tussen essentiële en functionele cookies is dat essentiële cookies strikt noodzakelijk zijn. Functionele cookies zijn dat niet, maar omdat deze cookies gericht zijn op het optimaliseren van diverse functionaliteiten heeft dit een positief effect op jouw online ervaring.

3. Analytische cookies
Analytische cookies registeren bezoeken en voorkeuren van bezoekers van onze website(s). Deze informatie verzamelen wij om het gebruik van de website te analyseren.

Hitma maakt gebruik van de volgende analytische cookies

Google Analytics
Deze meet geanonimiseerd bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergave waardoor Hitma de effectiviteit van haar website kan meten en verbeteren.

Google Adwords
Hitma maakt gebruik van Google Adwords. Op het moment dat een bezoeker vanuit een op de door Hitma aangemaakte Google-advertentie klikt, wordt er een tracking cookie (enkele sessie) geplaatst om de effectiviteit van advertentie te meten. Deze informatie wordt gedeeld met het desbetreffende Google Analytics-account. Data is anoniem en Google Adwords meet vanuit een zoekopdracht binnen Google of de bron waarin een Google-advertentie wordt getoond.

Snoobi Analytics
Vergelijkbaar met Google Analytics alleen biedt Snoobi meer gedetailleerde informatie over waar een bezoeker vandaan komt, wederkerende bezoekers en zijn/haar interesses binnen de Hitma websites. De identiteit van deze bezoekers blijft anoniem en is op geen enkele wijze te herleiden naar een specifiek persoon. Wel biedt Snoobi de functionaliteit om IP-adressen in sommige gevallen te koppelen aan bedrijfsgegevens (van bijvoorbeeld KvK), waardoor Hitma inzicht krijgt in de bedrijven die op de websites komen.

YouTube
Wanneer een ingesloten video op een Hitma-website wordt afgespeeld of als er wordt doorgeklikt naar YouTube zelf, dan meet deze anoniem o.a. afspeelmoment, duur, doorklik, etc.

Active Campaign 
Active Campaign is een e-mailmarketing en marketing automation tool om effectievere e-mailcampagnes te kunnen doen en gedetailleerde informatie over Hitma-websitebezoekers te vergaren qua interesse in het Hitma-assortiment.

Hitma maakt gebruik van de volgende functionele cookies

Cookie melding zelf
Deze onthoudt Hitma-breed dat een bezoeker de cookiemelding expliciet heeft weggeklikt en dat deze dan ook niet meer getoond wordt.

Offertemand
Hiermee onthoudt de website de inhoud van producten geplaatst in de offertemand bij terugkeer na verlaten van de Hitma website(s).

Google tag manager
Dit is een dienst van Google voor Hitma om centraal, bovengenoemde functies te kunnen uitrollen over de diverse Hitma websites en/of pagina’s. En het ophalen van data uit de diverse geplaatste cookies.

Tracking
Geplaatste cookies worden enkel gebruikt binnen de Hitma-websites, bij het verlaten van de Hitma-websites stopt ook het vergaren van informatie door Hitma, met uitzondering van Google Adwords, waar wordt gemeten vanuit een zoekopdracht binnen Google of bron waarin een Google-advertentie wordt getoond.

Cookie-instellingen, cookies blokkeren en verwijderen
Wanneer je gebruikmaakt van onze website, ga je automatisch akkoord met de cookies die wij gebruiken. Cookies kun je wel weer verwijderen. In je browser kun je instellen dat bepaalde cookies niet geplaatst kunnen worden. Daarnaast kun je ook geplaatste cookies via je browser verwijderen.

Houd er wel rekening mee dat de keuze om cookies te weigeren of te verwijderen, gevolgen kan hebben voor de essentiële cookies en de prestatiecookies. Dit kan nadelig zijn voor je gebruikerservaring.

Hitma behoudt zich het recht voor deze cookieverklaring aan te passen.

Laatste update: 1 januari 2024

Bij Hitma geloven wij in meten is weten. Daarom maken wij op onze websites gebruik van cookies. Hiermee zorgen we ervoor dat de website gebruiksvriendelijker wordt. Onze cookies hebben uitsluitend analytische, communicatieve of functionele doeleinden. Door verder te gaan op onze website accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Lees hier meer over wat Hitma vindt van privacy